Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 502153

Dato: 13.04.2023

Jeg ser ingen grunn til at den seksuelle lavalder skal senkes til 15 år. Den enste som tjener på det er overgriper. Mer enn å senke den seksuelle lavalder trenger barn mer kunnskap om seksualitet, bedre seksualundervisning. Ikke senk den seksuellelavalderen.