Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293392

Dato: 13.04.2023

Seksuell lavalder bør holdes der den er i dag for å verne om barns sikkerhet.