Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 792166

Dato: 11.04.2023

At unge, jevnaldrende mennesker prøver seg fram, er ikke det skumleste resultatet ved å senke grensa, men derimot at det blir enklere for de som er godt voksne å slippe unna med å ha seksuell omgang med barn.

For en 15-åring er fremdeles et barn. En 15-åring har ikke livserfaring og styrke til å stå imot press på samme måte som de som er noen år eldre. Om noe, burde aldersgrensa økes til 18 år, som er grensa for så mye annet som går under det det å bli kalt voksen, som å stemme, kjøpe alkohol, ta rettslige konsekvenser for sine handlinger osv.

Det er straffbart for en eldre person å ha seksuell omgang med noen som er under seksuell lavalder, noe som virker preventivt for en god del mennesker. Hvorfor legge til rette for flere overgrep ved å senke denne grensa?