Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 334127

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at forslaget er skremmende og uforsvarlig. Barn og unge debuterer tidligere enn noen gang seg i mellom og ved å senke den seksuelle lavalderen gjør det mulig for voksne mennekser å utnytte disse barna tidligere enn det som er nødvendig. De har enda ikke konsekvenstenkning oppe å går i hodet sitt å det kan bli svært traumatisk for barn som blir utnyttet.