Høringssvar fra Ingvild Kilander

Dato: 13.04.2023

Jeg har to døtre på 16 og snart 13 år, jobber i videregående og ser hvor mye mer seksualisert samfunnet har blitt de siste årene. Som lærer og rådgiver vet jeg at stadig yngre jenter rekrutteres inn på russebusser, og at de "betaler seg inn" gjennom å ha sex med eldre gutter. Å senke den seksuelle lavalderen vil bidra til flere overgrep, mer gråsone-sex, ytterligere press og en normalisering av uønsket seksuell oppmerksomhet og atferd før de unge er klare for det. Etter to år med pandemi trengs det mer sosial trening og trygg sosial omgang, ikke dette. Mange har i prinsippet en opplevelse av å ha gått rett fra barneskolen til videregående. En senking av seksuell lavalder vil skape et press og en forventning om tidlig seksuell debut som det "riktige" for dagens 13-14-åringer. De bombarderes allerede med inspirasjon beregnet på langt eldre aldersgrupper via Tik Tok og andre sosiale medier. Lurer veldig på hvorfor dette i det hele tatt er et forslag som skal ut på høring. I Frankrike går de motsatt vei. Hva er argumentene FOR et slikt forslag?