Høringssvar fra Kathrin Hystad

Dato: 12.04.2023

Jeg er i mot forslaget fordi dette vil gjøre det enklere for voksne å utøve seksuelle handlinger mot barn som ikke forstår konsekvensene før de blir eldre. Det vil bli enklere å utøve overgrep mot unge uten at den voksne parten kan stilles til ansvar. Når det er en skjev maktbalanse slik det er når en voksen person tar initiativ til sex med en på 15 år, vil den unge kunne føle seg presset til å samtykke på helt feil grunnlag.