Høringssvar fra Nina Halvorsen

Dato: 13.04.2023

Jeg er sterkt imot å senke den seksuelle lavalder til 15 år.
Symboleffekten kan være skadelig ifht økning av seksuelle overgrep og en generelt økning av sexpress på barn.