Høringssvar fra Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter m.fl