Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet