Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 623445

Dato: 11.04.2023

Jeg mener det er FEIL å senke den seksuelle lavalder!