Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 398384

Dato: 13.04.2023

Nei til nedsatt seksuell lavalder.
Som 26 åring i dag ser jeg tilbake på en 16 år gammel ungdom som var alt for ung og ikke klar til å forstå hva et seksuelt forhold var. Hun var ikke klar fordi hun hadde ikke gjennomgått tilstrekkelig undervisning om hva det i det hele tatt innebærer. For virkeligheten er slik at ungdom vil prøve ut dette uansett alder, og dermed starte enda yngre enn den seksuelle lavalderen. Dette er det mange grunner til, det er nysgjerrighet, uvitenhet og lyst. Jeg kan ikke begynne å forestille meg hva dette vil gjøre med en enda yngre ungdom.
Vi må prioritere å lære unge mennesker hva de har rett til og hvilke valg de står ovenfor når det kommer til sex og samtykke. Vi må prioritere at unge mennesker forstår at de i det hele tatt har et valg før vi senker den seksuelle lavalderen til 15.
Ved å senke den seksuelle lavalderen, vil det utfordre rettssystemet med enda yngre mennesker som straffes, når de ikke engang har fått sjansen til å lære hva de kan straffes for. Dette er barn som trenger vår kunnskap og trygghet, ikke strafferammer og skyldsspørsmål.