Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 220536

Dato: 12.04.2023

Sterkt imot.