Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 450810

Dato: 13.04.2023

Jeg ønsker ikke at seksuell lavalder skal senkes. Beskytt barna og la barn beskytte seg selv.