Høringssvar fra Rubb og Skrubb

Dato: 11.04.2023

Dette er altså forslag om å senke den seksuelle lavalderen til 15 år, og i samme slengen avkriminalisere å kjøpe seksuelle tjenester.
Synes det er nedslående at desse to tema skal behandles i samme slengen. Og ein god peikepinn til at den seksuelle lavalderen IKKJE bør senkes..

Det er forskjell på voksne og barn, og bør behandles separat. Det er massiv avdekking av både systematiske og enkeltstående seksuelle overgrep, og mange som får problemer og ein forstyrret seksualitet.

Dei som har som mål å "normalisere sex mellom voksne og barn", blir glade for dette.

Eg synes ein skal oppretthalde noværande grense, eller heller auke enn å senke, og oppretthalde og auke synleggjeringa av skiljet mellom voksne og barns sekualitet.

Mvh