Høringssvar fra Lisbeth Tomine Fjeldvær

Dato: 11.04.2023

Jeg protesterer. Bruk heller tid og ressurser på og øke domfellingsprosenten for seksuelle overgrep! Fjern heller foreldelse på all vold. Øk strafferammene, så man tydeliggjør, at menneskeliv og livskvalitet for offer og pårørende til offeret/-ene, er viktig! Norge = Solidaritet.