Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324209

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at forslaget om å senke seksuell lavalder ikke bør vedtas. Er man 16 år er man fortsatt et barn og ikke i stand til å gjøre gode vurderinger og ta vare på seg selv, og dette gjelder hvertfall 15åringer. Jeg mener at nesten ingen barn på 15 år er moden nok til å ha samleie. Fordi man er nettopp det, et barn.

Jeg mener også at kjøp av sex ikke bør avkriminaliseres. Da går vi bare mer og mer mot at sex og spesielt kvinnekroppen er noe som har en pris og kan kjøpes. Jeg mener at det fører til dårlig kvinnesyn, og at terskelen for kjøp av sex blir lavere. Det at sex er en salgsvare gjør spesielt sårbare grupper utsatte. Er det et marked for sexarbeid så vil det være mange der som er der av tvang, eller fordi de ikke ser en annen mulighet. Det bidrar bare til mer utnyttelse.