Høringssvar fra Anne Lorentzen

Dato: 11.04.2023

Behold 16 som lavaldersgrense, fordi voksne trenger å få bekreftet samfunnets etablerte grense og absolutt ikke at en seksuell forbindelse kan være opptil hvordan man tolker en yngre persons modenhet og samtykke.