Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 498239

Dato: 13.04.2023

Beskytt unge jenter i sårbar alder for seksuelle overgrep. Behold dagens lavaldersgrense.