Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134242

Dato: 12.04.2023

Jeg er redd en lavere seksuell lavalder vil føre til flere overgrep, press rundt seksuell debut og psykiske problemer for ungdom. Især ungdom som er sårbare og søker innpass og aksept hos medelever eller samfunnet forøvrig.