Høringssvar fra Kemma Pearson

Dato: 13.04.2023

For å beskytte barn fra overgrep mener jeg at det er en feilsteg å senke den seksuelle lavalderen. Man sier da at 15 åringer vil ha et samtykkekompetanse for samleie og fjerne vernet de har innenfor straffeloven opptil 16 år mot overgrep fra voksne, som er hovedsakelig ønsket å beskytte de fra. For det er allerede en lovbestemmelse som gir straffefrihet til de som er likestilte i alder eller utvikling som gjør at kjærester ikke vil bli straffeforfulgt hvis den ene parten er under den seksuelle alder og den andre er over.

Ikke senk alderen til 15 år, så vi kan verne våre barn fra overgrep.