Høringssvar fra Norsk Luthersk Misjonssamband Ung

Dato: 13.04.2023

Norsk Luthersk Misjonssamband ung slutter seg til Kirkerådet, Den norske kirke, sitt høringssvar.

Vennlig hilsen

Hans Kristian Skaar, daglig leder NLM ung