Høringssvar fra Kirsten Augusta Fougner Dahl

Dato: 12.04.2023

Jeg ønsker å beskytte barn mot seksuelle overgrep og skader av å debutere tidligere enn man er klar for. Derfor tenker jeg det er en dårlig ide å senke den seksuelle lavalderen. 16 år er lavt nok og det kan være bra for ungdom å ha en lavalder som et argument som beskytter dem mot press for å debutere for tidlig.