Høringssvar fra Kari Børstad Berger

Dato: 13.04.2023

Senking av seksuell lavalder gir barn et lavere rettsvern og gjør de mer utsatt for overgriperere. Jeg har selv fire barn, derav tre gutter og ei jente, i alder 15-22 år. De er alle enige i at seksuell lavalder bør økes til 18 år og er sjokkerte over forslaget på senking av lavalderen.

Mvh Kari Børstad Berger