Høringssvar fra Thea Sundgot

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot at seksuell lavalder skal senkes til 15 år.