Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 386395

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen bør forbli 16 år. Det er et stort press på unge og seksuell debut. Senking av lavalderen vil sende uheldige signaler til de ungdommene som enten presser andre eller selv blir presset til å ha sex. Skillelinjene for hva som er et overgrep er vanskelig å se for en ungdom. Grensen er der for å beskytte barna (!).

Hilsen lærer på ungdomsskole.