Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162391

Dato: 12.04.2023

Det er ingen annen grunn til å senke seksuell lavalder enn at det skal være lettere for voksne/Menn å forgripe seg på ungdommer. Det virker som det er åpenbart at overgripere står bak dette forslaget og det gjør meg redd for fremtiden.