Høringssvar fra Ida Berentsen

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at når man kan bli holdt ansvarlig for eks, å rane en butikk eller utøve vold mot andre når man er 15 år, ja da mener jeg at de samme ungdommene er i stand til å ta avgjørelsen selv om de ønsker å ha seksuell omgang som 15 åring. Det handler om retten til å kunne bestemme over sin egen kropp. Det vil nok ikke påvirke overgrep, men det er det andre tiltak for.

så jeg støtter forslaget.