Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 525148

Dato: 13.04.2023

Bør ikke senkes! Den skal beskytte barn.