Høringssvar fra Malin Kjønvik

Dato: 12.04.2023

Behold seksuell lavalder som i dag. 16 år.
unge synes det er vanskelig nok som det er med egen seksualitet.
Yngre mennesker en 16 år bør slippe å si nei.