Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434187

Dato: 13.04.2023

Jeg mener det er uhørt og strider mot all sunn fornuft å sette ned den seksuelle lavalderen til 15 år. Barn, og spesielt jenter, er de som vil bli skadelidende for dette. Det er vanskelig nok å melde fra om overgrep og seksuell omgang uten samtykke allerede, og enda verre for barn, så vær så snill å behold dagens lavalder.