Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330836

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot å senke seksuell lavalder. Som 15-åring er man fortsatt barn og vi som voksne må beskytte våre barn mot for tidlig press og ansvar på dette området. Jeg vil fraråde sterkt å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. Her må regjeringen være seg sitt ansvar bevisst overfor vår ungdom.