Høringssvar fra Tove Berg

Dato: 12.04.2023

Høring NOU 2022: Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten.

Jeg er sterkt imot at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år.

Det vil skape et enda større press på unge jenter og gjør det vanskeligere for de å si nei.

Lovendring øker aksepten for at sex med 15 åringer er normen. Dermed øker presset til yngre debut alder.

Fare for utnyttelse av eldre personer er overhengende.

Det er den svakest part vi trenger å beskytte - det er jentene, jentene og jentene igjen. Det er de som bærer byrden.

Hvilke andre rettigheter har 15 åringer? De er for unge til å stemme ved valg, for unge til å få førerkort - men i et så vanskelig valg? Sannheten er at det ofte ikke er deres valg - de presses. Det er er press fra motsatt kjønn, sosiale media, venner etc. De trenger støtte til å kunne motstå presset. De trenger ikke et slapt lovverk som sier 15 år er helt legitimt.

Verden er ikke likestilt. Ikke dra jentene enda lengre bak i køen.