Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511638

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen må forbli 16 år og ikke senkes til 15 år.