Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 471145

Dato: 13.04.2023

Eg er i mot forslaget om å senkje seksuell lavalder til 15 år.

Forslaget sin begrunnelse med at barn skal kunne utforske seksualitet i samhandling med jamnaldra er svakt, då dette allereie vert forsvara ved prinsippet om jamnbyrdigheit.

Mitt argument for å behalde dagens seksuelle lavalder, altså 16 år, er at dette beskyttar barn mot vaksne som har ei preferanse for yngre sexpartnarar. Dei store antala seksuelle overgrep i Noreg syner at vi har behov for effektiv lovgivning som gir beskyttelse til barn, ungdom og vaksne som opplever seksuelt missbruk.