Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 178198

Dato: 12.04.2023

Jeg er ikke enig i at den seksuelle lavalder skal senkes til 15 år. Den bør heller heves.