Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 308479

Dato: 13.04.2023

Jeg ønsker ikke at seksuell lavalder skal senkes.