Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 317110

Dato: 13.04.2023

Ser ingen grunn til at det er nødvendig å svekke beskyttelsen til de unge. Anser dette som en viktig hjelp til de unge som blir utnyttet, som ofte er veldig sårbare rundt akkurat denne alderen.