Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209120

Dato: 12.04.2023

Det er ikke greit å senke den seksuelle lavalderen. Dette samsvarer ikke med arbeidet som ellers er gjort med dette forslaget. Dagens barn trenger mer vern mot seksuelle overgrep, ikke mindre. Dette er et steg bakover og ikke noe vi kan være bekjent av.