Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104681

Dato: 11.04.2023

Dette er et helt forkastelig forslag med tanke på overgrep mot mindreårige.

Jeg er sterkt i mot forslaget!