Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 981139

Dato: 11.04.2023

Den seksuelle lavaldersgrense bør forbli som i dag på 16 år.