Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 336176

Dato: 13.04.2023

Den bør ikke senkes da de bare er barn. Den bør være som den er.