Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127546

Dato: 12.04.2023

Jeg er uenig i at den seksuelle lavalderen senkes til 15 år. Det vil skape økt sexpress blant de yngre. De unge seksualiseres fra tidlig alder og føler press om å dele seksuelle bilder på nett. La oss heller verne og beskytte dem ved å beholde lavalderen på 16 år.