Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 447267

Dato: 13.04.2023

Hei, eg ynskjer å behalda dagens seksuelle lågalder. Ikkje legg meir press på born enn det allerede er