Høringssvar fra Bent Åge Fafting

Dato: 11.04.2023

Dette er bare å gå helt feil vei. Ikke senk alder. Den burde tvert om heves