Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 350523

Dato: 13.04.2023

Hvorfor legge til rette for flere overgrep ved å senke denne grensa? I mot