Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 452684

Dato: 13.04.2023

Sender inn svaret som privatperson.

Jeg ønsker å se en samtykkelov der alle former for selsuelle handliger krever gjensidig samtykke. Dette for å beskytte de i samfunnet som har behov for et sterkere rettsvern.

Jeg er helt imot at den seksuelle lavalderen skal senkes til 15 år. Denne grensen er for å beskytte barn fra å bli utnyttet. For min del kunne gjerne grensen vært hevet til 18 år. Ikke for at 16 og 17 åringer ikke skal kunne ha sex med gjevaldrende, men for å beskytte de fra voksne. Her må man selvfølgelig utvise skjønn.