Høringssvar fra Marte Vilkensen Brøvig

Dato: 13.04.2023

Politikerne virker å tenke at det er viktigere å ha samme seksuelle lavalder som Sverige og Danmark, enn å beskytte Norsk ungdom. Politikerne ser ut til å komme fra et seksualliberalt og individualistisk perspektiv, og virker å glemme kjønnsmakt, deling av bilder, sexpress og på norske barns barndom! Senker du lavalderen skyver du også listen for når man er/ forventes å være voksen.

Min erfaring er at seksuell lavalder først og fremst beskytter unge mot sexpress fra eldre menn/gutter. I praksis er ikke bestemmelsen om lavalder til hinder for at jevnbyrdige og jevnaldrende utforsker seksualiteten sin, men hvis lavalderen senkes kan overgriper si: «jeg trodde hun/han var over 15» og jeg tror at enda yngre barn enn i dag blir utsatte.