Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182407

Dato: 12.04.2023

Første gangen jeg fikk høre om forslaget, ble jeg overrasket. Ikke over at den seksuelle lavalderen skulle senkes med ett år, men over at det er i denne enden vi starter.

Jeg tror at dersom vi senker den seksuelle lavalderen, vil dette sende ut et signal om at samfunnet nå tenker at man er moden og voksen når man er 15 år gammel. Alle barn utvikler seg forskjellig. Hvor stor grad denne endringen kommer til å ha en materiell konsekvens i samfunnet er jeg usikker på.

Men det jeg er sikker på er at kunnskapen om seksualitet og seksuelle handlinger barn, ungdom og unge voksne besitter, ikke er god nok til at dette området er så trygt, fint og spennende det bør være, i samfunnet vi lever i.

Mitt ønske for de neste årene er et større fokus på det som er en så stor del i alle menneskers liv. Helt satt på spissen: Hvordan skal vi kunne bygge et samfunn med velfungerende mennesker som bidrar, når så mange fortsatt ikke vet hvordan man skal/ikke skal, når man skal/ikke skal og hvorfor man skal/ikke skal skape disse menneskene rent fysisk?