Høringssvar fra Maria Kristine Hemseter

Dato: 12.04.2023

Den seksuelle lavalderen burde bli som den er, la barn være barn. Det er med på å gi barn og unge en trygghet.