Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 402271

Dato: 13.04.2023

19. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

I loven står det: «Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i §300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» Dette gir allerede rom for utforsking med jevnaldrende.

Å senke den seksuelle lavalderen vil ikke gi mindre rom for jevnaldrende å utforske, men gi voksne "lovlig" tilgang på yngre mennesker.

Dette er ikke greit.